Skyttelauget

B0054967d

Ved sammenkomsten i Haveforeningen Skytteløkken uddeles der øl og til børnene sodavand, is og småmønter – sådan var det i 1958 og sådan foregår det stadig (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).


af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Skyttelauget Odense Kongelig Privilegerede Borgerlige Skyttelaug fik i sin tid sine privilegier af kong Frederik 4., og i 2004 kunne lauget fejre sit 300 års jubilæum. Lauget er med andre ord en af byens ældste sammenslutninger, og bevidstheden om traditionernes betydning i lauget er ikke begrænset til ledelsen, det såkaldte oldermandskab, der har seks medlemmer – to ældste oldermænd, to yngste oldermænd og to markører. De sidste står så lavt på rangstigen, at det engang imellem diskuteres, om de overhovedet hører med til oldermandskabet. Men traditionsbevidstheden trives også ganske godt hos de almindelige skyttebrødre, der glæder sig til en dag, hvor alvoren for en gangs skyld er pakket væk.

Den årlige sammenkomst finder sted i Skytteløkken. Det hænger sammen med, at jorden ved Kragsbjergvej oprindelig var en gave til lauget fra Frederik 4., og forpagtningsafgiften af jorden var i næsten 200 år en vigtig forudsætning for, at der overhovedet var penge til skydepræmier. Omkring 1920 måtte skyttelauget dog opgive jorden, hvor der snart efter blev kolonihaver.

Når de ældste oldermænd den 20. maj har ført lauget op, altså har gennemført en fest for de længselsfuldt ventende skyttebrødre, træder de tilbage, og de tilbageværende medlemmer i oldermandskabet rykker automatisk op. Nederst på rangstigen indtræder så nye markører, de såkaldte usselige, der suverænt udpeges af de afgående ældste oldermænd. Der er ikke skyggen af demokrati i lauget. Tværtimod hersker her endnu (oplyst?) enevælde.

Til slut lidt forbrugeroplysning: Skulle oldermændene indfinde sig for at invitere nogen af denne artikels læsere til fest, skal man ikke forvente en specielt kultiveret optræden. Og det er klogt at have en drikkelig væske ved hånden! Når oldermændene måske aflægger 25-30 besøg på en invitationsdag, er det godt at huske, hvad en afgået oldermand for nogle år siden udtalte til Fyens Stiftstidende: Når man er blevet ældste oldermand, er fuld ikke noget, man bliver på én dag!