Soluret ved Bernsdorffsvej og Tesdorpfsvej

Solur002d

Soluret fotograferet i oktober 2011 – kl. 13 (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I det cirkelformede parkanlæg ved Bernstorffsvej og Tesdorpfsvej står der et lille besynderligt solur. Historien om uret går tilbage til 1934, da Munkebjergkvarteret voksede frem. Hvor der tidligere lå marker, blev der fra midten af 1920’erne lagt gade ved gade med såkaldte murermestervillaer. Udstykningen skete fra en gammel slægtsgård i Hunderup, den nuværende Hotel Knudsens Gaard. Gården og dens marker havde i mange år været forpagtet ud, men blev nu udstykket.

I midten af 1930’erne var udbygningen nået til området omkring Østerbæksvej, Fengersvej, Rosenørnsvej, Bøggildsvej og Stolbergsvej. Det var også her, at der blev bygget nogle moderne funkisvillaer, der var koncentreret omkring Rosengårdsvej og Bernstorffsvej. Flere af funkisvillaerne blev lagt omkring et lille, cirkelformet anlæg ved Bernstorffsvej. Her lå oprindelig en mergelgrav, der var en yndet legeplads for kvarterets børn. Det fortælles, at sådan var det, lige indtil en dreng druknede i graven. Det var enden på mergelgraven, der blev dækket med jord, og så kunne den bruges til et lille grønt anlæg.

Anlægget blev plantet til, men der skulle også være noget andet. Ingeniør N.M. Knudsen, der ejede de udstykkede jorder, havde en særlig forkærlighed for solure, og derfor blev anlægget forsynet med et vandret solur – men ikke et hvilket som helst solur. Modellen til uret havde han set i Sydfrankrig. Knudsen bad derfor astronomen, professor Elis Strömgren om at konstruere et ur efter det franske forbillede. Uret bestod først og fremmest af 17 sten, som var anbragt i det meste af en cirkel. Stillede man sig med ryggen mod solen, så faldt ens skygge på klokkeslettet. En månedsplade, der muligvis først kom til senere, hører også med til uret, og på den måde kan der tages højde for, at solen ikke står lige højt på himlen på de forskellige årstider.