Hurtigere og kønnere – den fynske motorvej

b0018748

Broen over motorvejen ved Holkebjergvej i Sanderum er ved at blive færdiggjort, 1984. Billedet er set i retning mod nord, og Sanderum Kirke anes i baggrunden (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær    

På Stadsarkivet opbevarer vi et speciale fra datidens tekniske universitet, Polyteknisk Læreanstalt i København. Det er udarbejdet af en civilingeniørstuderende tilbage i 1932 og har titlen ”Motorvejen syd om Odense”. Men lige netop den del af motorvejen blev først indviet i august 1985, hele 53 år senere!

Det var amerikanerne, der lavede de første motorveje, men det var tyskerne, der i 1930’erne fik system i tingene, så hele Tyskland blev bundet sammen af motorveje. I 1936 udsendte en række ingeniørfirmaer et forslag til en motorvej-plan for Danmark, og her var en motorvej over Fyn også med i skitsen.

Men først da ”automobilerne” for alvor vandt frem efter 2. verdenskrig, kom der skub i planerne. Det første stykke motorvej på Fyn blev anlagt mellem den nye Knudshoved Færgehavn og Hjulby i forbindelse med åbningen af en ny bilfærgerute mellem Sjælland og Fyn, men derefter blev den fynske motorvejsplan udsat for mange forsinkelser. I 1961 vedtog Folketinget en lov om anlæg af en ny Lillebæltsbro, og i den forbindelse traf man reelt beslutningen om at påbegynde større dele af det fynske motorvejsanlæg fra Vestfyns-siden, næppe uden sammenhæng med, at Odense i 1958 havde fået en ny ringvej syd om bymidten. I juli 1968 var strækningen fra Gribsvad til Nr. Aaby færdig, og to år senere, da den nye bro stod klar, var der motorvejsforbindelse på hele den vestfynske strækning til Gribsvad. I 1971 nåede motorvejen ind til Korsebjerg, men så kom der en lang pause.

Statsfinanserne var overbelastede i forbindelse med oliekriserne, og selv om man frem til 1980 fik færdiggjort strækningen fra Hjulby til Langeskov, måtte motorvejen syd om Odense vente. Lige lidt hjalp det, at odenseanerne diskede op med trafiktællinger, måling af støj, ulykkesstatistik og andet, som viste behovet for en motorvej.

I 1978 blev arbejdet på strækningen syd om Odense endelig genoptaget for alvor. Det gjaldt nu om at få motorvejen færdig så hurtigt som muligt, og derfor måtte byrådet i 1980 reagere, da pressen begyndte at skrive om risikoen for nye forsinkelser. Sammen med erhvervslivet lagde politikerne maksimalt pres på regeringen. Fynske politikere sled lakken af trappen hos skiftende trafikministre for at undgå flere forsinkelser, og det virkede. Motorvejen blev færdig i 1985, sådan som det i en årrække havde været planlagt.

Den 28. august 1985 klippede prins Henrik snoren over, og de 24 km motorvej syd om Odense gjorde det muligt at køre på motorvej fra Nyborg til Messinastrædet. En sort plet på det danske vejnet var blevet en smule lysere! Og Fyens Stiftstidende skrev: ”Blodet har flydt. Tårer er grædt, og tragiske skæbner knytter sig til den gamle hovedvej A1 over Fyn, der som en anden Fanden nu går i kloster på sine gamle dage”.