Lugten fra gasværksgrunden

b0062597

Foto fra 1956, da Odense Gasværk skulle gennemgå en modernisering. Retorthuset i baggrunden skulle rives ned til 1. sals højde og derefter fornys. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Prøv en gang at lugte til den jord her! De to lokalpolitikere, amtsrådsmedlem Erik Rasmussen og byrådsmedlem Leif Søndergaard, begge fra Venstresocialisterne, sendte ved et pressemøde et åbent syltetøjsglas rundt til de fremmødte journalister. Det indeholdt jord fra den tidligere gasværksgrund ved Skt. Jørgens Gade. Der var ingen tvivl om, at jorden stank af tjære og andre stærkt ildelugtende stoffer. Den lille happening fandt sted, da Boligforeningen Højstrup i 1983 havde planer om at bygge 200 boliger på den forhenværende – stærkt forurenede – gasværksgrund.

Odense fik et gasværk i 1853 – i øvrigt som det første sted i Danmark. Værket leverede i mange år gas til gadelygterne og til byens husholdninger, men efter 2. verdenskrig blev gassen langsomt udfaset. I 1970 overtog kommunen det private gasværk, der allerede var temmelig nedslidt, og i 1978 blev der endeligt lukket for gassen. Ved afviklingen af gasforsyningen så byrådet gerne, at området ved gasværket blev omdannet til boliger, da der var brug for flere boliger i centrum, og det var her, at Højstrup meldte sig på banen.

Den odenseanske boligforening opførte i begyndelsen af 1980’erne de første rækkehuse mellem Skt. Jørgens Gade og Danmarksgade, men da man ville i gang med at bygge på den anden side af Skt. Jørgens Gade – hvor selve gasværket oprindeligt havde ligget – løb byggeriet ind i problemer og endte med at blive væsentligt mindre end planlagt.

Da Højstrup købte jorden, var man godt klar over, at undergrunden var forurenet, og derfor fik boligforeningen et nedslag i prisen, så der kunne blive ryddet op på stedet. Men da spaden skulle sættes i jorden, opdagede man hurtigt, at jorden var langt mere forurenet end først antaget, og derfor ville en oprydning af den forurenede jord blive meget dyrere end først beregnet.

Nu var gode råd dyre. Myndighederne havde oprindeligt forlangt, at al den forurenede jord blev fjernet – dengang troede man, at det var en ”nem” opgave, men de nye undersøgelser viste, at det ville blive meget dyrere end forudset. Derfor ansøgte boligforeningen om at slippe nemmere og billigere om ved kun at rydde den forurenede jord umiddelbart omkring de planlagte bygninger og kun i en meters dybde. Højstrups forslag havde politisk opbakning fra rådmændene Lennart Larson (V) og Edvind Witved (S), der begge mente, at det var forsvarligt at bygge på grunden. Den købte de to VS’ere imidlertid ikke, og derfor lavede de deres lille happening. Efter deres mening var der betydelige lugt- og sundhedsgener forbundet med et byggeri på jorden. Og forureningen truede også med at løbe ud i Odense Å.

Da det kom til stykket, blev byggeriet stærkt begrænset og en stor del af området syd for Skt. Jørgens Gade udlagt som park.