Hostrupsvej

B0101480

Bøgegaard i Hunderup fotograferet omkring 1900. Gårdens jorde blev udstykket i begyndelsen af 1900-tallet, og i den anledning blev Hostrupsvej anlagt i 1928. (Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Hostrupsvej blev anlagt i 1928, og hele kvarteret var en del af Bøgegaards udstykning. Bag udstykningen stod et privat selskab, der blev stiftet i 1910. Hele udstykningen blev udlagt til villabebyggelse – dels fritliggende og dels sammenbyggede. Gennem 1920’erne og 1930’erne blev der bygget en række villaer på vejen. Kvarteret var inspireret af den engelske havebybevægelse, hvor man forsøgte at forene det landlige og det bymæssige. Derfor blev kvarteret også fyldt med vænger, bugtede veje og ”grønne lufthuller”. Der blev anlagt stier ”bag haverne”, som oprindelig var tænkt som genveje men også til transport af gødning og affald.

Om stierne skrev arkitekten bag udstykningen Anton Rosen: ”Sådanne gange kendes fra de engelske havebyer og bidrager til at give helheden en landlig karakter, navnlig når de overvokses med slyngvækster, ligesom de – hvor de anbringes – danner en vis hyggelig adskillelse mellem haverne”.

Anton Rosen var i øvrigt også manden bag andre af Odenses private havebyer, hvor han forsøgte at introducere engelske bebyggelsesformer som dobbelthuse og rækkehuse. Hans idé var simpel: Hver mand sit hus i så sunde og smukke omgivelser som muligt. Ideen blev gennemført i Odense, der faktisk blev den by, hvor den engelske haveby først og mest slog rod.

Hostrupsvej var oprindelig ikke en del af udstykningsplanen, men kom på tegnebrættet, da man ville have en forbindelsesvej mellem Chr. Richardts Vej og Engvej.