Byomdannelse ved Østerbro

b0060101

Luftfoto af området ved Østerbro med det store centrallager i forgrunden, 1965 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

Odense Byråd vedtog i 2015 et forslag til lokalplan for et område ved Østerbro. Forslaget skulle muliggøre opførelsen af et nyt boligområde, hvor Coops centrallager tidligere havde til huse, og var dermed et led i den byfortætningsstrategi, der allerede har været synlig i en årrække. I den sammenhæng blev udtrykket Østerbrokvarteret også somme tider brugt, selv om det ikke var noget, der havde nogen dyb rod i byens historie. I mellemkrigstiden talte man f.eks. om Østre Bydel, og det dækkede dengang ikke mindst bebyggelsen omkring Overgade, Skt. Jørgens Gade og de omliggende gader.

I 1868 købte Odense Kommune den såkaldte Kræmmermark øst for byen – den var få år tidligere blevet delt midt over af den nye jernbanelinje tværs over Fyn – og bebyggelsen kom til at udfolde sig meget forskelligt syd og nord for statsbanen. Den nordlige del blev bebygget først. Det var arealerne omkring Kochsgade, men vi skal helt frem til begyndelsen af 1920’erne, før Odense Byråd besluttede sig for at anlægge en gade ved navn Østerbro i forlængelse af Østergade – og altså hen over en del af den sydlige Kræmmermark.

Her havde der ikke tidligere været samlet bebyggelse nord for Skt. Jørgens Gade, og de første beboere på Østerbro dukkede op i Odense Vejviser for 1928. Nogle af de nærmeste naboer var dem, der boede i kolonihavehuse, beboelsesvogne og lysthuse i området – ja, så sent som under 2. verdenskrig indrettede Odense Kommune husvildebarakker i Kræmmermarken. Men snart kom der også egentligt lejlighedsbyggeri i det område, der nu grænser op til Østerbro.

Kører man i dag en tur ad Østerbro, ser man et blandet bolig- og industriområde, og det var her, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB, nu Coop) i 1950’erne købte et stort areal, som muliggjorde opførelsen af det kæmpemæssige lager, som nu står for fald. Jordarbejdet på stedet begyndte i foråret 1957, rejsegildet fandt sted i juni 1958, og søndag den 22. marts 1959 kunne det store lager så indvies. Uddelere og formænd fra de ca. 200 fynske brugsforeninger, som skulle betjenes herfra, var inviteret til indvielsen af lageret, som dækkede et areal svarende til ”114 pæne villaer”. Samtidig rømmede man brugsforeningens tidligere lager i Nørregade – det skulle nemlig rives ned for at give plads til Thomas B. Thriges Gade – ikke nogen let ekspedition, for de ca. 16.000 varenumre krævede omkring 500 lastbillæs.

Formanden for FDB, professor P. Nyboe Andersen, gav i sin tale ved indvielsen udtryk for, at man var meget sikre på, at det var en fornuftig investering, der her fandt sted – og mindede om folkesagnet om en bygmester, der red fra en borg, han havde bygget. Da herremanden sendte sin svend ud for at teste bygmesterens tillid til arbejdet, og svenden råbte: ”Borgen synker”, svarede bygmesteren uden at se sig tilbage: ”Du og dine vil få munden fuld af jord, før borgen rokker sig”. Nu her 56 år senere vil det alligevel ske.