Rødelåge – eller Rødeløve?

Rødelågevej - 2011 013

Forvirringen er komplet. På Rødelågevej ligger et gammelt hus, der i dag kalder sig Rødløvehuset. Hvad er op og ned? (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Vore mange gadenavne og stednavne gemmer ofte på en historie. De fortæller tit noget om stedet og dets historie. Det gælder f.eks. landsbynavnene, der i nogle tilfælde kan fortælle om landsbyernes opståen og tidspunktet for deres anlæggelse. Et eksempel: I årene 1000 til 1300 blev der f.eks. anlagt flere mindre landsbyer på kun tre-syv gårde, som blev flyttet ud fra moderlandsbyen og ud på en torp. Disse landsbyer fik ofte et navn, der endte på -torp, hvilket med tiden blev til -rup. Eksempler på torp-landsbyer ved Odense er Svenstrup og Biskorup.

I skovrige områder måtte der møjsommeligt ryddes træer, før man kunne bygge nyt, og disse landsbyer fik navne på -skov eller navne med endelser som -rud, -rød og -tved, som henviste til, at der var blevet ryddet skov. Et lokalt eksempel er Ubberud.

Bag navnet Rødeløve, der på ældre kort var navnet på en gruppe af huse og gårde, gemmer sig også en lille fortælling. Det var oprindelig navnet på en skov, der lå i området, og som i Åsum Herreds Tingbog fra 1640’erne blev kaldt Røløffue. Det kan bedst oversættes til rødløv og betyder formentlig noget i retning af unge bøgetræer. Rødeløve fik altså navn efter stedets natur.

På markkortene fra udskiftningen i slutningen af 1700-tallet støder man også på navnet. I landinspektør Knud Nielsens fortegnelser over marklodder finder man “Et lod mellem Rødløve og Sanderumgaards løkke, der alt tilhører Birkum og Tving byer”.

Som årene gik, blev navnet Rødeløve tilsyneladende forvansket og begyndte at optræde i ændret form. Rødeløve blev til Rødelåge, og dermed tabte navnet lidt af sin oprindelse og sin historie – det nye navn virker vel nærmest vildledende.

Fra midten af 1900-tallet dukkede Rødelåge op som postadresse, og i den første vejviser efter kommunesammenlægningen i 1970 er navnet også Rødelågevej.

I 1970’erne diskuterede man det særprægede gadenavn, og i 1995 var det på tale at sløjfe navnet, fordi der kun var to huse ved vejen. Det blev dog aldrig vedtaget.