Den katolske helgens gade

b0020300

Skt. Anne Gade set mod Klaregade 1969. I højre side ses skotøjsforretningen Sct. Anne, mens IG-huset – det nuværende Magasin – ses i baggrunden for enden af Pogestræde (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Gadenavne giver ofte spørgsmål. Hvorfor hedder det f.eks. Skt. Anne Gade? Skt. Anne Gade er det lille stræde, der løber mellem Smedestræde og Klaregade. Nogle vil måske kunne huske, at der engang lå en skobutik, der hed Sct. Anne Sko. I perioder har strædet været opfattet som en del af Pogestræde, og andre gange er husene i gaden blev nummereret under Klaregade.

Det korte svar på, hvorfor gaden hedder, som den gør, er, at den er opkaldt efter Skt. Annes alter i den for længst forsvundne Albani Kirke, der lå nogenlunde der, hvor Danske Bank har sit nye hovedkontor ved Albani Torv.

Albani Kirke var viet til Skt. Alban, men som andre af vores middelalderlige kirker var også Albani Kirke rig på altre. Der kendes navnene på flere af dem, og et af dem var viet til den hellige Skt. Anna, der efter sigende var mor til Jomfru Maria. Hun var før reformationen i 1536 en betydelig helgen i Norden. Altret i Albani Kirke er nævnt 1465, og noget tyder på, at altret var knyttet til de fynske biskopper. Skt. Annes alter ejede også en del jordegods, herunder noget i Vestergade – og Skt. Anne Gade er formentlig knyttet til disse besiddelser.

I 1870 søgte Harris Klavsen og andre af gadens beboere om, at strædet måtte få sit gamle navn tilbage. I de officielle sagsakter blev gaden gerne omtalt som Klaregade, men hvad var der galt med Skt. Anne Gade (eller som beboerne kaldte strædet Skt. Annagade)? Sagen blev behandlet i Teknisk Udvalg, der dog først ville undersøge, hvor mange gadenavne der i tidens løb var blevet forandret – og hvor det var tilfældet, ville man overveje at føre navnet tilbage til det oprindelige.

Først tog udvalget kontakt til politiet for at få en oversigt over gadenavne. Men Teknisk Udvalg måtte snart se i øjnene, at medlemmerne ikke selv besad den fornødne historiske viden og indsigt til at lave en sådan undersøgelse, og derfor måtte man have hjælp udefra. Derfor tog udvalget hurtigt kontakt til byhistorikeren, biskop C.T. Engelstoft. Han udarbejdede en slags betænkning. Med den ved hånden gennemgik udvalget samtlige gadenavne i byen og fik oplistet de gader, der måske skulle have ført deres navn tilbage til det oprindelige. Der blev dog taget både historiske og praktiske hensyn, før udvalget foreslog en ændring af gadenavne.

Om Skt. Anne Gade forklarede biskoppen, at gaden utvivlsomt havde sit navn efter en gård, som tilhørte Skt. Anne alter, og som var præsten Knud Berthelsens bolig.

Siden fik ikke kun Skt. Anne Gade sit gamle navn tilbage, det samme gjorde Smedestræde og Skt. Gertruds Stræde. Samtidig blev Torvet – eller Store Torv – til Albani Torv, så man kunne adskille det fra byens andre torvepladser, mens Slotsgade blev til Vindegade og Aagade blev til Allerupsgade. Det skete alt sammen i forbindelse med en større revision af navne og husnumre i 1873.