Stigefærgen

B0053922d

Stigefærgen i vintervejr i 1947. Dengang blev båden trukket frem og tilbage ad et kabel (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Claus Thøgersen

Man kunne forledes til at tro, at Odenses lille Stigefærge sejler mellem Stige og Stige Ø – men det er nu ikke rigtigt. Færgen sejler mellem Stige og Bogø! Den fragtede ganske vist i mange år folk, der skulle på udflugt til Stige Ø frem og tilbage, men turen gik til Bogø. Når vi ser i gamle avisudklip, ses det, at det ikke er første – og nok ikke sidste gang – at den fejl er lavet. Og grunden er selvsagt, at Stige Ø er langt mere kendt end Bogø.

Færgeruten mellem Stige og Bogø må være en af Danmarks korteste med sine 79 meter, og sejlturen over tager ikke mange øjeblikke, men den sparer folk for en omvej på mange kilometer. Den første udgave af Odense Kanal blev gravet færdig omkring 1803-04, og den første forbindelse over kanalen kan også spores tilbage til 1800-tallet. Den nuværende færgerute blev etableret, da kanalen i 1903/04 blev rettet og kom til at løbe forbi Stige By. I mange år var færgefarten lagt i hænderne på én familie, hvor den navnkundige Hans Nielsen (Færge-Hans) var sidste led. Det var Færge-Hans’ far, der fik ruten i 1913. Han døde i 1920, og enken drev geschæften videre. Efter hendes død i 1948 forpagtede sønnen Hans ruten. I mange år måtte han lægge armkræfter til arbejdet, da færgen blev trukket frem og tilbage ad et kabel, der lå på tværs over kanalen. Håndkraften blev erstattet af motoriseret drift i 1965. Den nye motorfærge blev indviet den 14.8.1965, da borgmester Holger Larsen benyttede den på vej fra sit sommerhus i Hasmark til Odense Rådhus.

I 1977 skete der en tragisk ulykke, idet et amerikansk skib trak færgen ned, da den fik fat i en bundwire. To børn druknede. Herefter blev færgen erstattet af en ny, der havde en motor i hver side, så man kunne styre med dem, og ikke længere havde behov for wiren.

Færge-Hans døde i 1982, 63 år gammel. I september 1987 fik ruten igen ny færge. Det nye fartøj blev bygget af lærlinge på Lindøværftet og var beregnet til at kunne bryde igennem let is. Det blev opkaldt efter Færge-Hans.