Toldkammeret ved jernbanen

B0021524d

Toldkammerbygningen fotograferet stort set ved færdiggørelsen, inden der blev bygget på hjørnet af Kongensgade overfor i 1901 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Den 2. juni 1900 stod Odenses nye toldkammer på hjørnet mellem Østre Stationsvej og Rugårdsvej klar til indvielse efter at være blevet bygget i de to foregående år. Byen oplevede i slutningen af 1800-tallet en voldsom vækst, blandt andet i sammenhæng med, at jernbanen i 1865 var ført over Fyn, og at forskellige andre jernbaner i de følgende årtier lettede samhandelen på øen.

I lang tid havde man klaret sig med en gammel toldbod på havnen og et mindre byggeri ved jernbanen, men i løbet af 1890’erne stod det klart, at der måtte mere til, og byens førende arkitekt på den tid, Jens Vilhelm Petersen (1851-1931), var som kongelig bygningsinspektør fra 1889 så at sige det naturlige valg som arkitekt for det planlagte, nye toldkammer ved jernbanen.

Jens Vilhelm Petersen var vokset op i Odense, hvor hans far havde været tømrermester og brandmajor og blandt andet havde været bygmester for sygehuset i Albanigade i 1860’ernes begyndelse. Efter en præliminæreksamen fra katedralskolen og tegneundervisning på teknisk skole læste sønnen 1870-76 på Kunstakademiet i København og fik her berøring med mange store arkitekter på en tid, hvor dyrkelsen af historisk-prægede stilarter endnu var i højsædet. Det blev ikke mindst J.D. Herholdt og Hans J. Holm, der blev hans hjemlige læremestre. Italien var for dem – og for Jens Vilhelm Petersen – arkitekturens hovedland, og i 1877-78 rejste den unge Petersen derfor (på forældrenes regning) ned gennem Europa til Italien for at suge til sig af indtryk. Vel hjemme igen nedsatte han sig som arkitekt i fødebyen, og her blev missionshuset Bethania i Ryttergade hans første selvstændige arbejde. I de følgende år væltede opgaverne nærmest ind, og det blev ikke mindre, da han fik embedet som kongelig bygningsinspektør. Epidemisygehuset i Bjergegade, fodfolkskasernen på Sdr. Boulevard og Odense Katedralskoles nybyggeri i Jernbanegade kom nærmest oven i hinanden i 1890’ernes første år, og i slutningen af årtier var det et nyt toldkammer, der stod for tur.

Toldkammeret er opført i røde mursten på en sokkel af granit, tre etager højt og med rundbuede vinduer/vinduesindfatninger. Det er tydeligt italiensk inspireret, men samtidig er der med de to tårne også træk, der viser hen til gammelt dansk herregårdsbyggeri. Alt i alt var der gjort meget ud af de dekorative elementer – uden at det hele kom til at virke overlæsset. Toldkammeret var i brug til 1977 og er siden ombygget til kontorformål.