Torry Gredsted

B0058278d

I 1959 blev Paw-bogen filmatiseret. Her ses de tre mænd bag filmen ved premieren i Svendborg. Det er fra venstre direktør Verner Jensen, Scala, tandtekniker Torry Gredsted, Odense, der havde rettighederne til sin onkels bog, og landsretssagfører Hans-Ebbe Nielsen, der ledede forhandlingerne (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense har fostret flere kendte forfattere, herunder Thorvald Gredsted. Det er nok de færreste, der nikker genkendende til navnet, men hvis man tilføjer, at han var forfatter til Paw-bøgerne, så er der nok flere, som ved, hvem man taler om.

Thorvald Gredsted – eller Torry Gredsted, der var hans kunstnernavn – blev født den 24. september 1885 som den tredjeældste ud af en børneflok på seks. Forældrene var Hans Frederik Thorvald Gredsted (1854-1921) og hustru Valborg Nikoline Pedersen. Faderen var adjunkt, senere lektor, på Odense Katedralskole, hvor han underviste i fagene latin, græsk, historie og dansk. Han blev betegnet som en god lærer, der gik pædagogisk til værks. Han lagde stor vægt på, at grundlaget var i orden, og gennem diskussioner prøvede han at åbne elevernes øjne for en verden, der lå uden for skolens – noget, der sikkert også smittede af på hans egne børn.

Det lå i kortene, at den unge Torry skulle følge i faderens fodspor, og han tog studentereksamen på Odense Katedralskole i 1904 og filosofikum året efter. Han kom derefter ind som soldat, blandt andet ved gendarmeriet på De Vestindiske Øer. Han uddannede sig som officer og endte som kaptajn i 1919.

Der blev også tid til at skrive. Torry Gredsted debuterede med bogen ”Drenge” fra 1916, og det blev begyndelsen på en række drengebøger, heriblandt Paw-bøgerne, som var med til at starte en bølge af drengebøger fra begyndelsen af 1920’erne. Paw-bøgerne handler om en indianerdreng, Paw, der kommer til Danmark, hvor han kommer på en opdragelsesanstalt. Det falder dog ikke i Paws smag, så han flygter ud i naturen, hvor han må klare sig selv.

De eneste, der viser forståelse for Paw, er spejderne, og det er nok ikke helt tilfældigt. Forfatteren Torry Gredsted var aktiv spejder lige fra bevægelsens grundlæggelse i 1910, og hans bøger kredsede ofte om spejderne.

Torry Gredsted sejlede et par år på verdenshavene. Det bragte ham til Sydamerika og Afrika. Efter at have boet i udlandet nogle år vendte han tilbage til Danmark i 1931, hvor han blev lærer ved en kostskole på Bogø. Her blev han i øvrigt kaldt kaptajnen på grund af hans maritime fortid. I 1943 flyttede han til Sønderho på Fanø, hvor han boede indtil sin død i 1945.

Paw-bøgerne levede videre, ikke mindst da Paw blev filmatiseret i 1959. Som et lille kuriosum kan nævnes, at Torry Gredsteds søster, Else Gredsted-Møller, der var forstander på Frøken Haslevs Klinik på Hunderupvej, også var børnebogsforfatter.