Tre symboler på magten

Raadhuset23-9-2005-2008d

De tre figurer øverst oppe på rådhusfacaden, fotograferet i september 2005 (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Noget af det, som mange turister tager med sig hjem efter et besøg i Odense, er et billede af rådhusets facade ud mod Flakhaven. Om alt går vel, får de dermed også et billede af de tre skulpturer, der er anbragt øverst oppe for at symbolisere noget af meningen med et rådhus.

Skulpturerne er udført af den odenseanske billedhugger Aksel Hansen (1853-1933). Efter at have stået i lære som træskærer og stenhugger hos faderen gik Aksel Hansen fra 1876 i knapt fire år på Kunstakademiet i København, hvor han blev videreuddannet som modellerer. Han var således en ganske ung mand, da han fik opgaven med facadeudsmykningen, og da han havde udført modellerne i gips, blev de støbt i zink på et støberi i København og anbragt på deres blivende sted i april 1882.
De tre figurer er en allegori over den tredeling af magten, som kendes fra mange vestlige lande og er udtænkt af den franske filosof Montesquieu i midten af 1700-tallet, og som også er et vigtigt kendetegn for det danske demokrati. Øverst ses retfærdighedens gudinde, Justitia, med tildækkede øjne. Hun skulle symbolisere den dømmende magt, hvorfor hun også var udstyret med en vægt med to skåle i sin venstre hånd og et scepter i den højre. Og de tildækkede øjne skulle vise, at hun udfoldede sin retfærdighedssans uden hensyn til, hvem der stod foran hende.

Til venstre for retfærdighedens gudinde (set nedefra) ses en middelalderlig bysvend iført hjelmhue og udstyret med et sværd. Han var et symbol på den udøvende magt og var parat til at opretholde ro og orden og i sidste ende at straffe de skyldige. Endelig ses til højre en retslærd, der læser i sin lovbog, som et symbol på den lovgivende magt – og de tre figurer gav tilsammen et indtryk af, hvad man var beskæftiget med inden døre i det nye rådhus.

De tre figurer var fra begyndelsen malet for at tage sig bedre ud. De står på en meget udsat plads. I slutningen af 1980’erne var de igennem en omfattende restaurering, og senere har det været nødvendigt at erstatte den ene vægtskål, der blæste ned i orkanen i december 1999. I forbindelse med en senere renovering af rådhusfacaden blev sværdet vistnok stjålet, og et nyt sværd er siden opsat.

Aksel Hansen fik mange andre opgaver. I sin hjemby Odense har han bl.a. lavet relieffer til gravsten for kendte folk som apoteker Lotze og brygger Schiøtz samt modelleret den store rytterstatue af Christian IX i Kongens Have. Uden for Odense er hans mest kendte værk seks gigant-statuer i drabantsalen på Christiansborg, og han er blevet vurderet som en af sin samtids bedste portrætkunstnere.