Vægtergården

42659d

Vægtergården fotograferet kort efter opførelsen, 1930’erne (Odense Bys Museer).

af Maria Lykke Salling

På Albani Torv 5 ligger Vægtergården. Husets facade er i hvidgul af oppudset grundmur. Den synes ikke umiddelbart at være noget særligt, hvis man vel at mærke ser bort fra det iøjnefaldende tårn, der rager en lille smule højere op end nabohusene. Men lad dig ikke narre. Går du tættere på Falck-Securitas’ gamle hovedsæde, lægger du mærke til de funktionalistiske træk i arkitekturen. Bygningen er et godt eksempel på funktionalistisk arkitektur, som havde sin ”guldalder” i mellemkrigsårene.

Vægtergården er en flot bygning, som man måske ikke umiddelbart lægger mærke til i forbifarten. Det hele er meget enkelt uden overflødigheder og pynt. Om sine ideer om byggeri fortalte Vægtergårdens arkitekt, Vilhelm Oscar Gundlach-Pedersen, engang: ”Den kakkelovn, der ikke bare er smuk, fordi den er fuldkommen i teknisk henseende og ikke trænger til pynt eller til omformning, der kun tilstræber en kunstnerisk virkning.”

Vægtergården blev opført i midten af 1930’erne, hvor den afløste en ældre bygning. Albani Torv 5 blev udstykket fra nr. 4 af en prokurator S. Hansen i 1829. Det var dengang en flerlænget gård, som blev opkøbt af Odense Kommune i 1933 med henblik på nedrivning, så Albanigade kunne gøres bredere. Bygningen blev revet ned, men den oprindelige idé med bare at bygge et lille beskedent kommunekontor og gøre plads til en gadeudvidelse blev ikke gennemført. Der blev i stedet opført et nyt hus, og kommunen hyrede arkitekt Vilhelm Oscar Gundlach-Pedersen til opgaven. Han havde få år tidligere, i 1932, opført en vægtergård i København. Han var meget betaget af funktionalismen og ville gerne gentage succesen i Odense.

”Det Ærede Byråd” var dog ikke helt enige. Tegningerne blev indsendt til godkendelse i februar 1935 sammen med en præcis beskrivelse af, hvordan bygningen skulle placeres. Arkitekten anmodede om at få lidt mere plads at bygge på, men den gik ikke.
Først i 1936 modtog arkitekten det endelige svar fra kommunen, og det hjalp nok det store smil på vej. I brevet stod nemlig, at Vilhelm Oscar Gundlach-Pedersen fik lov at bygge og på næsten de præmisser, som han oprindeligt havde bedt om. Dog måtte han ændre den noget, så der blev plads Albanigades udvidelse. Resultatet blev, at halvdelen af bygningens facade blev vendt ud mod Albanigade. Den 28. april 1937 stod byggeriet færdigt, og det blev udførligt omtalt i samtlige lokale aviser.

Aviserne fortalte, at Falck-Securitas var rykket ind, og firmaet havde taget noget helt nyt med sig. Som det første sted i verden var der installeret en særlig kodelås, der var opfundet af en af firmaets sekretærer. Opfindelsen fungerede på den måde, at tog man f.eks. på ferie, indstillede man koden på låsen og drejede skiven før man forlod lejligheden. Hvis der kom indbrud, ville en lille klokke i lejligheden gå i gang, samt en større nede på gaden. Og som om det ikke var nok, så ville et lysskilt med teksten ”INDBRUD” blive tændt samtidig med at en lille lyspære viste, hvilken lejlighed der var indbrud i.

Selve bygningen var ikke kun hovedsæde for Falck-Securitas A/S, der var også 26 lejemål, hvoraf ni var klinikker og kontorer. Resten var attraktive lejligheder, der lå centralt med udsigt over Odense Å.

Ved indvielsen fortalte direktøren for Falck-Securitas om symbolikken i det lys, der brændte i toppen af vægtertårnet. Det symboliserede morgenstjernen, som vægterne længtes efter, når de kom ud på de små timer. Direktøren sagde: ”Det er også et symbol på vores motto: “Vigilamus dum dormitis – Vi våger, når andre sover””.

Så hvis du går forbi en aften, så stop engang og mærk historien. Forestil dig dengang vægterne vandrede omkring i gaderne, som du går rundt i og spejdede længselsfuldt efter morgenstjernen. Bor du ikke i Odense? Der er også en mulighed i København, hvor der findes en vægtergård næsten mage til. Den ligger på hjørnet at Studiestræde og Axeltorv.