Aasum Smedje 200 år

B519

Den gamle Aasum Smedje fotograferet omkring 1900 (Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

I 2017 kunne firmaet Aasum Smedie fejre 200 års jubilæum. Selv om det er længe siden, firmaet lå i den gamle, karakteristiske bindingsværkssmedje i hjertet af landsbyen, var det her, virksomheden havde sit udgangspunkt.

En smedje var førhen en vigtig del af enhver landsby. Hvornår Aasum første gang fik en smedje, vides der ikke noget sikkert om, men formentlig havde landsbyen allerede i middelalderen en smed.

Smeden i Aasum dukker op i kilderne i anden halvdel af 1600-tallet, da der omtales en smed og et tilhørende smedehus. De næste årtier findes spor af adskillige smede og smedefamilier. Det er dog uklart, hvor de arbejdede.

Det ændrede sig i 1817, da Aasum fik en ny smed. Landsbyens nye smed, Hans Johansen, var fra Fraugde Kærby og blev i 1817 ”ansat” af alle landsbyens gårdmænd. Han lovede samtidig for ”egen regning” at bygge en smedje på Aasum Bygade. Der har været tvivl om, hvornår smedjen egentlig blev bygget, for den formelle tilladelse til at bygge smedjen blev først givet i 1820, men da var bygningen allerede opført.

Smedehuset blev den 14. juli 1819 brandforsikret for 360 rigsdaler. Det var stort set indrettet, som det står i dag 200 år senere. Der var også et lille kammer i det nordøstlige hjørne, som ikke findes mere, men som blev brugt som bolig for en smedesvend. I løbet af 1800-tallet blev smedjen udvidet med to mindre bygninger.

Hans Johansen var smed i Aasum i 30 år, men af helbredsmæssige grunde overdrog han i 1847 smedjen med bygning og tilhørende værktøj såsom ambolt, blæsebælg m.v. til sin søsters søn, Hans Hansen. Hans mor var gift med smeden i Fraugde Kærby.

Hans Hansen havde allerede i fem år arbejdet for sin onkel i Aasum. Han nåede imidlertid aldrig at sætte sit aftryk som smed i landsbyen, for de storpolitiske vinde ramte også det rolige Aasum. I 1848 udbrød Treårskrigen, og Hans Hansen var blandt de mange unge mænd, der blev indkaldt, og det blev hans skæbne. Han døde af tyfus på et lazaret i Bogense den 22. juni 1848, 24 år gammel.

Den nye smed blev Hans Hansens bror, Jens Hansen, der også deltog i krigen, men overlevede den. I 1855 byggede han et syv fags stuehus over for smedjen (nuværende Staupudevej 1). Siden er smedjen gået i arv fra generation til generation. Smedjen fik i 1897 tilføjet et baghus og lidt tilbygninger.

I løbet af 1900-tallet forsvandt mange landsbysmedjer, men ikke smedjen i Aasum. Her forstod man at følge med tiden. Det krævede dog, at virksomheden rykkede til andre og større rammer. I 1957 udvidede man med et nyt smedeværksted, og i 1966 valgte man at flytte til Rågelundvej 121. Virksomheden producerer nu bl.a. specialcontainere og by- og parkudstyr.

Tilbage stod den gamle smedje som minde om en svunden tid. På initiativ fra den daværende Fjordager Kommune blev den fredet i 1970.