Det første bayerskøl blev brygget i Nørregade

b0040018

Et kig ind i gården ved Skt. Hans Bryggeri i 1893. Næsten 60 år før blev det første danske bayerskøl brygget her i Nørregade 45, omkring 10 år før anlæggelsen af Carlsberg i Valby. (Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær   

Det siges, at der går en bred strøm af øl gennem Danmarks middelalder, og rigtigt er det i hvert fald, at det engang var anbefalelsesværdigt at drikke øl frem for vand. Da industrialiseringen indfandt sig, var England længst fremme inden for ølbrygningen, men en smagsændring over mod lysere øltyper førte til, at mange i stedet vendte blikket mod tysk øl og i særdeleshed øllet fra Bayern.

Brygning af bayerskøl var karakteriseret ved lagring i dybe og kolde kældre, og gæringen foregik som undergæring ved meget lav temperatur. I de kolde kældre foregik der derefter en langsom eftergæring, og efter nogle måneders lagring fik den bayerske øl et klarere udseende end andet øl.

Det første forsøg på at indføre bayerskøllet til Danmark blev gjort i Odense. Det foregik i 1830’erne, stedet var baggården til Nørregade 45, og her havde der allerede været brygget før. I 1811 købte Salomon Wulff gården og lavede et ølbryggeri. Det var helt almindeligt, at byens store købmandsgårde også drev både bryggeri og brændevinsbrænderi, men i Wulffs tilfælde var der alene tale om et bryggeri – og det gik skidt. Wulff gik fallit med bryggeriet i 1823, men andre tog tråden op. I 1828 nedbrændte den del af ejendommen, hvor bryggeriet lå, men det blev hurtigt genopført.

I 1832 solgtes bryggeriet i Nørregade 45 til englænderen Thomas Charles Grut, der havde fået borgerskab i Odense et par år før, og som sammen med en kompagnon allerede drev et handelshus i forhuset ud mod Nørregade. De tos forretning gik godt. Grut var agent for flere britiske selskaber, blev engelsk konsul for Fyn og vandt indpas i byens finere kredse. Han må også have set muligheder i at udvikle bryggeriet. I hvert fald fik han i 1834 efter ansøgning tilladelse til at drive et ”øl- og porterbryggeri, maltgøreri og brændevinsbrænderi”, hvor man også ville forsøge at frembringe et forbedret produkt, underforstået bayerskøl. Året efter var de åbenbart i gang med brygningen, for nu annoncerede de i avisen. Måske bryggede de allerede fra starten bayerskøl, men i december 1836 meddelte spækhøker og melhandler P. Wils i hvert fald, at han solgte bayerskøl på flaske fra konsul Gruts bryggeri.

Bayerskøllet blev imidlertid ikke nogen succes. Et læserbrev afslørede manglende kendskab til øllets rette behandling. Det mistede sin velsmag, når det stod hos øltapperne, hvilket formentlig hang sammen med, at bryggeriet manglede de iskolde lagerkældre til eftergæringen. Derfor måtte Grut opgive sit forehavende. Han solgte i 1842 sin virksomhed og endte i stedet i Australien.

Der blev dog stadig brygget i Nørregade 45. Bryggeriet skiftede ejer flere gange og hed en tid Skt. Hans Bryggeri. Da lavede man både bayerskøl og hvidtøl. I 1905 blev bryggeriet overtaget af et konsortium, som omdøbte det til Slotsbryggeriet. Det blev herefter købt af Albani.