Æggekagens mestre

 

000020010021

Carlslund blev under krigen drevet af Jørgen Chr. Hansen, men trods krig og besættelse valfartede odenseanerne i sommeren 1944 alligevel til restauranten i Fruens Bøge. Solskin var der ikke censur på, og billeder af glade danskere måtte gerne bringes i avisen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I midten af 1870’erne købte Odense Kommune Fruens Bøge, Hunderup Skov og Sejerskov af arvingerne efter kammerherre Christian Benzon på Christiansdal for 53.000 kr. Med købet fulgte også de bygninger, der lå i området. Et af husene, nemlig Carlslund, var imidlertid i arvefæste – en slags begrænset selveje – hos Knud Andersen, der havde ret til at sælge og pantsætte arvefæstet, hvis han ville. Det var ingen ønskværdig situation for kommunen, og derfor lavede kommunen og han få år senere en aftale om, at Odense overtog rettighederne til huset, akkurat som man også havde gjort det med Røde Hus. Kommunen skulle fra 1884 yderligere overtage den del af stedets jord, der lå øst for jernbanen, mens Andersen fik lov at beholde jorden vest for banen.

Knud Andersen og hustru fik lov at blive boende. Da han døde i 1892, kørte enken, Karen Marie, stedet videre med hjælp fra børnene. Men i 1899 var det slut. Den daglige drift af Carlslund blev overladt til Martinus Antonius Petersen. Da Petersens enke døde i 1926, overtog Jørgen Chr. Hansen driften af Carlslund. Han havde hidtil været overtjener på Industripalæet og var en driftig herre, der i midten af 1930’erne fik stedet moderniseret. I 1930’erne drev han en overgang også Skovpavillonen, der dog havde mistet fortidens glans. Hansen var vært på Carlslund helt frem til 1958, da Sven Ertner tog over.

Ertner havde selv en fortid som overtjener i byen og havde seks brødre, der alle var uddannede tjenere og arbejdede på nogle af landets førende restauranter, så han manglede aldrig en hjælpende hånd. Da Ertner overtog Carlslund, stod bindingsværkshuset over for en ombygning. Myndighederne krævede blandt andet bedre toiletforhold, men over for Fyens Stiftstidendes læsere forsikrede restauratøren, at Carlslund ikke ville miste sin sjæl. ”Det skal stadig være et familietraktørsted, hvor min kone er i køkkenet, og jeg selv tager mig af det øvrige”.

Ifølge Torben Madsen, der har skrevet bøger om Odenses værtshuse, var Ertner bidt af cykelsporten. Han var en flittig gæst ved løbene på cykelbanen, og mange ryttere lagde derfor vejen forbi Carlslund. I 1967 foreslog kommunens parkudvalg ligefrem, at Ertner skulle købe Carlslund, men da man ikke kunne blive enige om prisen, blev der ingen bukser af det skind.

I 1975 fik Carlslund ny forpagter, da den kokkeuddannede Ernst Jakobsen rykkede ind i køkkenet. Hele 24 år blev det til for hans vedkommende. I 1999 overtog Henning Engstrøm forpagtningen, og han drev stedet frem til branden i 2015.

Gennem mange år har æggekage stået på menuen i den populære skovbeværtning. Det fortaber sig imidlertid i historiens tåger, hvornår den første æggekage blev fortæret på stedet. I Ertners regeringsperiode blev æggekagen lavet på grundlag af tre æg og med tre stykker flæsk per kuvert, mens Ernst Jakobsen angiveligt indførte traditionen med et bjerg af flæsk på æggekagen. Et forsøg med æggekage lavet af strudseæg fra Odense Zoo blev ingen større succes.