98 år med Falck i centrum

b0062800

Billede fra juli 1966, da en patruljevogn fra Falck-Zonen og FDM var blevet kaldt ud for at indfange en vildfaren ko, der løb rundt i Odenses gader. Her ses vejpatruljen med koen på slæb ud for F. Bülow & Co. på Rugårdsvej 18-20. Omkring 10 år senere var det Falck, der holdt til på Bülows gamle grund. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Falck kom til Odense ved afslutningen af 1. verdenskrig, da stifteren, Sophus Falck, sendte en af sine sønner til Odense med en startkapital på 300 kr. for at opbygge den første Falckstation uden for hovedstaden. Kørslen med syge blev det område, Falck først satsede på, og i 1919 købte man derfor Odense Kommunes nyligt opførte brandstation på Klostervej. Her udvikledes både sygetransport og redningstjeneste i de kommende årtier, ligesom man fra 1920’erne tilbød landsognene at assistere i forbindelse med brandslukning. Men i takt med byens vækst og Falcks forretningsmæssige succes – den mangeårige konkurrent, Zonen, blev opslugt i 1963 – blev der brug for mere plads, og i 1968 blev administrationen flyttet til en ny bygning i Kongensgade.

Forholdene på Klostervej vedblev dog med at være en udfordring, og i begyndelsen af 1970’erne købte Falcks Redningskorps derfor et bygningskompleks på hjørnet af Rugårdsvej og Fjordsgade, som helt tilbage fra omkring 1920 havde været hjemsted for et af Odenses kendteste automobilfirmaer, F. Bülow & Co. Meningen var i løbet af nogle få år at få samlet aktiviteterne fra Klostervej og Kongensgade i et bygningskompleks ved Rugårdsvej.

På den nye adresse kunne Falck genbruge nogle af de gamle bilværkstedsbygninger, mens andre blev revet ned – og i midten af 1970’erne blev der herefter bygget i flere omgange på grunden. Udrykningstjenesterne blev de første, som flyttede til den nye adresse. Her var der rigelig plads i forhold til tidligere, hele 1.400 kvadratmeter garager eller næsten fire gange det areal, man havde haft til rådighed på Klostervej. Hertil kom, at nogle af de gamle bygninger blev genbrugt til opholdsrum for vagtfolkene og til møde- og undervisningsrum for Falcks reddere.

Da garager og værksteder var flyttet, blev det i næste omgang administrationens tur, da der blev lavet en toetages nybygning til kontorer ud mod Rugårdsvej.

Købet af ejendommen ved Rugårdsvej/Fjordsgade, nedrivningerne og nybyggeriet var beregnet til at koste op mod 3 mill. kr., men mens arbejdet stod på, regnede man med nogenlunde balance, da man ønskede at afhænde ejendommene i Kongensgade og på Klostervej. Sådan kom det imidlertid ikke helt til at gå. Bygningerne på Klostervej overgik nemlig til i en periode at rumme et Falckmuseum og blev senere også hjemsted for Odenses internationale hus, men de er nu for længst revet ned, og nye lejligheder er opført på stedet.

Da Falck for nogle år siden mistede ambulancekørslen i Region Syddanmark, var det tid for nytænkning. Falcks aktiviteter i Odenseområdet er nu koncentreret på Sivlandvænget i Hjallese, og i 2019 skulle de første kunne flytte ind i nogle af de 140 lejligheder, der planlægges ved Rugårdsvej. Byfortætningen fortsætter.