Fyens Landmandsbank

 

46680

Til højre i billedet Fyens Landmandsbanks ejendom, hvor der har været bank siden 1910. Billedet er formentlig fra 1950’erne (Odense Bys Museer).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I mere end 100 år var der på det kendte hjørne i centrum mellem Jernbanegade og Vestergade bankvirksomhed, og her havde Fyens Landmandsbank til huse fra 1910. I 1984-85 skiftede den navn til Egnsbank Fyn og blev senere opslugt af Sydbank, der fortsatte med at lede de fynske aktiviteter fra Odenses centrum.

Fyens Landmandsbank blev grundlagt 26. september 1902 med en aktiekapital på 500.000 kr., og i en nogenlunde samtidig beskrivelse hed det: ”Bankens formål er ved frugtbargørelse af aktiekapitalen og de den betroede indlånsmidler at virke til agerbrugets, håndværkets, handelens og industriens fremme”. Selv om en af Odenses betydelige industrifolk, konsul Chr. Mogensen, var en af hovedmændene bag initiativet, var det næppe tilfældigt, at landbruget blev nævnt først i opremsningen, og at bankens navn vidnede om, at man også ville tiltrække kunder fra landet. Byens gamle bank, Fyens Disconto Kasse, sad imidlertid stadig solidt på markedet, også selv om der i slutningen af 1800-tallet var kommet en række mindre, lokale pengeinstitutter og fra 1875 også en afdeling af Kjøbenhavns Handelsbank.

Landmandsbanken begyndte i det små, i lejede lokaler i Vestergade 18. Personalet bestod ved åbningen af direktøren, en bogholder, to assistenter og et bud, og man lokkede øjensynlig nye kunder til ved at give en bonus til indskyderne, når først aktionærerne havde fået sikkerhed for 4% i udbytte. I 1910 købte banken Vestergade 33, og arkitekt Niels Jacobsen forestod ombygningen til bankformål. Ombygningerne fortsatte i øvrigt med jævne mellemrum i takt med ændrede krav til bankvirksomheden.

Direktør N.J. Haustrup havde i hvert fald fra 1920’erne et nært forhold til banken, der hjalp med kapital til mange af udvidelserne af hans virksomhed, og han var en tid også formand for bestyrelsen. I 1931 tabte banken mange penge på landbrugskrisen. Det var dog en enlig svale. I 1950’erne markerede banken sig ved at anskaffe en bankbus, som betjente kunderne på mange lokale holdepladser frem til 1992 – og der kom også egentlige filialer.

Banken blev fra 1902 ledet af H.H. Thomsen, der havde været ansat i Discontokassen, og han fortsatte som direktør til sin død i 1932. Og lederne holdt længe. Thomsens efterfølger, Arnold Christensen, kom som ung assistent i 1905 og var administrerende direktør frem til 1963, hvor han blev efterfulgt af sønnen, Mogens Christensen, frem til 1984.

Koncentrationstendenserne ramte i slutningen af 1900-tallet også den finansielle branche, og i marts 1998 var turen øjensynlig kommet til Egnsbank Fyn. Stor var den aldrig blevet, men nok til at være interessant. Sydbank ejede en stor del af aktiekapitalen, men en stemmeretsbegrænsning betød, at det var svært at få sin vilje. Ved en yderst velbesøgt generalforsamling blev bestyrelsens forslag om en fusion nedstemt, men i maj 2002 gennemførtes overtagelsen.