Gartnernes egen salgsforening

B0051676d

Den mangeårige formand for GASA Odense, gartner Poul Th. Pedersen, Lumbyholm, tjekker julestjerner i sit drivhus, december 1953 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I ”gamle dage” solgte landboerne deres varer på torvet i den nærmeste købstad, og gartnere fra egnen omkring Odense solgte også deres varer som led i den bugnende torvehandel her. Men fra 1900-tallets begyndelse begyndte nogle af gartnerne at sælge varer uden for Odense. F.eks. blev der oprettet en tomat-eksportforening og en forening, der stod for salg af blomkål. I 1927 kom der også et engros-torv, men ingen af tiltagene var tilstrækkelige til at sikre producenterne god og varig afsætning til fornuftige priser.

I 1928 besluttede en række af de fynske gartnere sig derfor til at tage til Holland for at se, hvordan gartnerne der organiserede deres afsætning, og året efter førte initiativet til dannelsen af GASA, Gartnernes Salgsforening. Det var den første andelssalgsforening i Danmark. Foreningen kom til at stå for salget af medlemmernes varer på en daglig auktion, så varernes ophold hos GASA blev så kortvarig som overhovedet mulig. Ved stiftelsen var godt et halvt hundrede gartnere medlemmer af GASA, og virksomheden fik i første omgang til huse i nogle lejede lokaler ved Sortebrødre Torv. Men allerede i september 1930 flyttede man til foreningens nyopførte auktionshal, der lå ved Middelfart Landevej.

For mange gartnere i Odenseområdet blev det en stor omvæltning. Der blev vendt op og ned på gamle vaner. Folk, der fra barnsben regelmæssigt var kommet på torvet eller var kørt rundt fra butik til butik for at afsætte deres varer, skulle nu indstille sig på udelukkende at virke hjemme i gartneriet. Men netop det, at gartneren kunne holde sig hjemme, var en af de vigtigste grunde til, at det nye system slog an. Der blev simpelt hen bedre tid til at passe bedriften.

Dannelsen af GASA betød også en standardisering omkring sortering og emballering af varerne, og det virkede hæmmende på udenlandsk konkurrence, som blandt andet hollandske virksomheder stod for. Torvehandelen fandt man dog stadig i Odense, men nu passerede det meste af de grønsager og frugt, der blev solgt på Albani Torv og Klingenberg, igennem GASA.

Dannelsen af foreningen gjorde det muligt at afsætte Odenseegnens produkter over det ganske land. Sådan var det allerede før 2. verdenskrig, og det blev endnu mere udbredt i efterkrigstiden. Ved 25-års jubilæet i 1954 var succesen tydelig. Foreningen var da nået op på at have 1.252 gartnere som medlemmer, og initiativet havde ført til dannelsen af lignende salgsforeninger i mange andre danske byer. I 1964 rykkede foreningen til større lokaler på den gamle dyrskueplads ved Lavsenvænget. Der skete samtidig en opdeling i tre afdelinger for blomster, frugt og grøntsager. I 1978 gik opdelingen endnu videre, og i 1994 blev der tale om to uafhængige selskaber for henholdsvis blomster og frugt/grønt.