Danmarks ældste virksomhed

 

000870130015

Munke Mølle (til venstre) og Victoriamøllen (til højre) på et billede fra september 1959.  Da havde de to konkurrerende virksomheder nærmest ligget klinet op ad hinanden i mere end 50 år. Året efter billedet blev taget, indgik de to møller i et fælles selskab, Dansk Mel-Central. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Munke Mølle blev oprettet af indvandrede benediktinermunke fra Skt. Knuds Kloster, og grundlæggelsen skete uden tvivl i begyndelsen af 1100-årene – for enden af det, som i dag er Munkemøllestræde. I 1920’erne blev man på virksomheden klar over, at ingen anden dansk virksomhed havde en tilsvarende lang historie. Derfor besluttede man sig for at fejre 800 års jubilæum i 1935 – uden noget konkret belæg i kilderne, men det viste jo næse for markedsføring. Statsminister Stauning kom fra København for at deltage, og spøgen fortsatte 50 år senere, da Prins Henrik var med til at fejre 850 års jubilæet.

Efter reformationen kom Munke Mølle i kronens eje, men da kongen manglede penge, kom møllen på private hænder i 1660’erne. I slutningen af 1800-tallet undergik dansk mølleri en omfattende industrialisering efter udenlandsk forbillede. På Munke Mølle kom der i 1881 en ny, ung og driftig ejer, J.P. Petersen, som for alvor satte gang i moderniseringen af møllen. Der blev installeret nyt maskineri og bygget om, men da det kom til stykket, var en mølle med dampkraft og let adgang til transport med skib og jernbane mere værd end en mølle ved åen. Derfor blev møllen i 1905 flyttet til havnen.

J.P. Petersens søn, Hans, arbejdede i 1909-10 godt et års tid i Amerika som møllersvend og sugede til sig. På vejen hjem over Atlanten udtænkte og tegnede han varemærket Gluten Flour, og kort efter hjemkomsten begyndte produktionen af det nye mel – med det bevidst fremmedartede navn – på Munke Mølle. Det skulle tage kampen op mod amerikansk mel, der i stigende grad var blevet en konkurrent til danskproduceret mel. Gluten Flour slog i løbet af nogle år så godt an, at Dampmøllen Victoria måtte gøre noget lignende, og derfor markedsførte Victoriamøllen fra 1928 produktet Amo Mel (Amerikansk Mel Odense – men altså malet her). De to naboer konkurrerede næsten livet af hinanden, indtil de i 1960 begyndte et samarbejde i interessentskabet Dansk Mel-Central. De havde nemlig forstået, at landets husmødre, som de appellerede til, var en uddøende race.

I 1961 gik de to møller også sammen om virksomheden Mette Munk, som skulle lave frosset bagværk. Det kostede dem i begyndelsen en masse penge. Efter Hans Petersens død blev Munke Mølle solgt til Victoriamøllen, der kort efter kom med i en større dansk fusion, Havnemøllerne, som fik en dominerende position på det danske marked, indtil møllerne i 1991 blev købt af et svensk selskab, Cerealia, ejet af svenske landmænd. I 1992 ophørte formalingen på Munke Mølle og nogle år senere også på Victoriamøllen. De seneste år har bygningerne primært været brugt til en blanding af mixe til brød og kager. Noget 900 års jubilæum for Danmarks ældste virksomhed blev det altså ikke til.