Odense Glasværk

 

b0030638

Bygningerne på Lille Glasvej ca. 1980. (Niels Nyholm fot.)

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Odense Glasværk blev grundlagt i 1873 på lokalt initiativ. Det var en bekostelig affære, og derfor blev glasværket stiftet som aktieselskab. Byens glasværk blev lagt lidt uden for byen og voksede  efterhånden og efter mange trængsler til at være en af Odenses store fabrikker.

Et glasværk krævede faglært arbejdskraft, og for at kunne skaffe den nødvendige arbejdskraft lod glasværket opføre arbejderboliger tæt ved glasværket på Lille Glasvej. Det blev med tiden en helt lille fabriksby og et fabrikssamfund med glashytter, arbejdsbygninger, villa og arbejderboliger.

Glasværket havde behov for en del faglærte svenske og tyske glasarbejdere, ligesom det var af betydning hurtigt at kunne få fat i glasmagere, når glasset var klar til brug, da man ikke havde tilstrækkelig styr på smeltningen.

 

b0030642

Mens arbejdet endnu var i gang på Odense Glasværk, ca. 1980. Niels Nyholm fot.

 

Glasværket satsede på at afsætte sine varer uden for Odense, og derfor ramte krisen sidst i 1870’erne og begyndelsen af 1880’erne ekstra hårdt – navnlig da der var betydelig konkurrence fra andre danske glasværker. Odense Glasværk måtte i 1889 træde i likvidation, men et nyt selskab A/S Fyens Glasværk kørte produktionen videre. Fra 1890’erne kom der bedre tider, og med blandt andet flaskeøllets udbredelse skinnede solen igen over glasværket, der fik udvidet sit produktionsapparat.

Aktieselskabet Fyens Glasværk beskæftigede midt i 1890’erne mellem 100 og 200 arbejdere, og da der i 1897 blev bygget en tredje glashytte, kunne antallet af ansatte i det første årti af det nye århundrede nå op over 300. I 1930’erne var der i perioder næsten 600 ansatte på Odenses varmeste arbejdsplads.

I 1902 indgik Odense og Århus glasværker i A/S De forenede Glasværker, der nogle år senere blev købt af Kastrup Glasværk. Senere fulgte flere sammenlægninger og fusioner. I 1965 blev Holmegaards Glasværk A/S og Kastrup Glasværk A/S sluttet sammen – og fra 1979 var navnet Holmegaards Glasværker. Krisen kradsede slemt, men Odense overlevede på blandt andet at specialisere sig i farvede kunstting. Den sidste normale arbejdsdag i den sidste glashytte var den 21. december 1990, og snart efter lukkede fabriksporten for sidste gang.

Glasværket forfaldt voldsomt de følgende år, indtil en idé om at modernisere området til en række forskellige formål blev gennemført og blæste nyt liv i husene.

 

Læs videre:

Niels Andersen & Torben Errboe: Dekorerede danske glas: blomsterslebne og emaljemalede glas fra 1800-tallet, 2008.

Alfred Larsen: Dansk glas 1825-1925, 2004.

Mogens Schlüter: Fyens Glasværk, 1997.