Odense Private Klinik

B0000423

Odense havde tidligere flere private hospitaler og klinikker. I Allégade lå Odense Private Klinik og på Hunderupvej lå Odense Klinik, der her ses på et fotografi fra omkring 1914. I dag holder Det Grønlandske Hus til i bygningen, der tidligere fungerede som fødeklinik (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

Diskussioner om privathospitaler og klinikker har i perioder fyldt meget i den offentlige debat. Ofte får man det indtryk, at privathospitaler er noget nyt, men det er det langtfra.

I begyndelsen af 1900-tallet havde Odense flere private hospitaler og klinikker. Blandt dem var Odense Private Klinik i Allégade 76. Den blev oprettet i 1904 af tre læger, nemlig Svendsen, Krarup og Andersen og begyndte under meget beskedne forhold i nogle lejede lokaler. Det var plads til 10 patienter. I 1906 købte de tre læger ejendommen Allégade 76. Huset var kendt af mange mennesker, først og fremmest forældre med børn. Her blev adskillige polypper slæbt ud og mange mandler skrabet løse.

Gennem årene fik klinikken vokseværk, og efter flere udvidelser og moderniseringer rådede klinikken snart over Allégade 74, 76 og delvis 78. Klinikken, der i 1930’erne var ejet af overlæge H.C. Andersen, der var speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, og af øjenlæge Erik Ehnhuus, havde i midten af 1930’erne plads til 32 patienter. Den daglige drift af klinikken var dog lagt i hænderne på en oversygeplejerske.

Fra sidst i 1940’erne overtog sygeplejerske Emma A. Maraldo Odense Private Klinik, og hun ejede klinikken i mange år. Det var under hendes ledelse, at klinikken blev omdannet til et syge- og plejehjem. Hjemmet lukkede i 1976, og husene på Allégade blev igen almindelige beboelser.

Blandt private klinikker i Odense kan også nævnes Skt. Josephs Hospital, der blev oprettet i 1901 på initiativ af doktor Egede, og Odense Klinik på Hunderupvej 61. Bag Odense Klinik stod overlæge Knud Schroeder, der allerede i 1914 indrettede sin private klinik på stedet – i en ny bygning han havde ladet opføre til formålet. Privatklinikken henvendte sig til patienter med medicinske sygdomme og fødende, som det hed i Odense Vejviser fra 1939.

Odense Klinik blev i 1941 overtaget af jordemoder frk. S. Haslev, og hun omdannede huset til en privat fødeklinik, hvor vordende mødre, der ikke ønskede at føde i eget hjem, kunne opholde sig under fødslen. Huset fungerede som fødeklinik indtil 1951, hvor det blev lavet om til børneafdeling for sygehuset, og som sådan fungerede bygningen i mange år.

Siden 1978 har det smukke hus på Hunderupvej 61 været hjemsted for Det Grønlandske Hus. Den smukke og stilfulde bygning blev i øvrigt opført efter tegning af arkitekt Rolf Schroeder (en bror til Knud Schroeder), og blev præmieret af Odense Kommune som smukt byggeri.