Borgerskabets bastion

B0054633d

Nogle af de mest prominente gæster på Restaurant Næsbyhoved Skov var nok filmskuespillerne Gøg og Gokke, der kom forbi i 1947 og fik Fyns Reklameforenings diplom (Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odenseanernes udflugter til det smukke landskab omkring den gamle slotsbanke ved Næsbyhoved – hvor der havde ligget en kongeborg i et par hundrede år i middelalderen – begyndte for alvor i slutningen af 1700-tallet, og på en markedsdag i 1792 var der arrangeret fyrværkeri på stedet. Snart dukkede skovbeværtningen Fuglsanghuset frem fra historiens tåger ved den nu tørlagte Næsbyhoved Sø, og i 1800-tallets begyndelse og midte var stedet meget søgt. Det var her, Odense forenede Skydeselskab fra sin stiftelse i 1817 afholdt sine skydninger og med en kortere afbrydelse har gjort det siden.

I 1895 kom der en ny vært i Fuglsanghuset, nemlig en ølkusk fra Skt. Hans Bryggeri, Jørgen Madsen, og han fik hurtigt succes. Det fortælles således, at han og hans hjælpere i den første pinse fjernede korkpropperne fra 10.000 pilsnere til tørstige skovsøgende odenseanere.

Et par år senere kom det frem, at den fremstormende arbejderbevægelse ville købe Næsbyhovedskoven for at få et modstykke til borgerskabets samlingssted i Fruens Bøge, og skovens ejer, proprietær Jespersen, Næsbyhoved, tilbød da også skoven til det aktieselskab, arbejderne havde dannet til formålet. Der var skrevet slutseddel, men da købet kom borgerskabet for øre, lagde man pres på Jespersen for at få ham til at annullere salget. Det fik han advokat Krarup til at ordne ved, at denne nægtede at tage imod udbetalingen med den begrundelse, at arbejdernes repræsentanter var kommet nogle få minutter for sent til det aftalte møde. Senere er historien blevet endnu bedre, for advokaten havde vist blot stillet sit ur nogle minutter frem!

Under alle omstændigheder anlagde aktieselskabet sag mod proprietær Jespersen, som ved Højesteret blev dømt til at betale selskabet 12.500 kr. i erstatning – nogenlunde svarende til, hvad en arbejder kunne tjene på 25 år. I stedet fik Jørgen Madsen mulighed for at købe – godt støttet af Fyens Disconto Kasse – og her opførte han snart en ny restauration, der blev grundstenen i det større kompleks af bygninger, som hans efterkommere har udbygget og ejet eller drevet siden.

I slutningen af 1990’erne så det en overgang ud til, at den attraktive grund skulle blive ramme om nyopførte seniorlejligheder eller endda et femstjernet konferencehotel. Restauranten var også lukket i godt tre år, men fra 2002 har det igen været muligt at holde familiefester og receptioner og at spise a la carte på et sted, der ikke forsøger at løbe efter sidste mode, men om noget værner om gode borgerlige traditioner. Eller som det er blevet sagt: Et sted, fra før verden skulle være trendy.