Restaurant Skoven

1881

Den nybyggede Restaurant Skoven i Hunderup Skov kort efter eller i forbindelse med indvielsen i 1937 (foto: Otto Aage Nørmark, Odense Bys Museer).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Fruens Bøge var fra omkring år 1800 udflugtsmål for odenseanerne. De private skove Fruens Bøge, Sejerskov og Hunderup Skov lå alle i byens nærhed, og Odense Kommune købte i 1870’erne de tre skove af arvingerne efter kammerherre Christian Benzon for 53.000 kr. Det gav nye muligheder for livet på stedet.

I 1839 blev Foreningen i Fruens Bøge dannet og fik snart den såkaldte Skovpavillon som samlingssted. Den lå tæt ved Restaurant Carlslund, som var en af de andre, mere folkelige anløbssteder, der skød op. Lystskovens storhedstid var tiden fra omkring 1880 og til omkring 1. verdenskrig. Da det begyndte at gå tilbage, medvirkede det til, at Odenses nytiltrådte stadsingeniør, H.V. Rygner, i 1917 lancerede tanken om, at Fruens Bøge skulle omdannes til en folkepark. Ideen fik bred politisk opbakning, og meningen var ikke mindst at åbne skovområdet for mange forskelligartede aktiviteter.

Det blev havearkitekt P. Wad, der vandt opgaven med at omdanne Fruens Bøge. Hans plan var at lave en del af den sumpede eng om til en stor sø, mens resten af engen skulle bevares som ”fristed for unge og gamle”. I slutningen af 1920’erne blev Skovsøen udgravet som nødhjælpsarbejde, men det kneb med at få planen om en folkepark realiseret fuldt ud. Men en ny restaurant blev det dog til – Restaurant Skoven – og senere også anlæggelsen af Den Fynske Landsby.

I 1932 lukkede Skovpavillonen som et tidens tegn. Folk havde fået lettere ved at komme længere væk fra byen, og der var heller ikke længere restauranter i skoven, der ”fuldt ud tilfredsstiller tidens smag og krav”. Byrådet besluttede derfor i 1934 at udskrive en arkitektkonkurrence om forslag til omdannelse af et ældre forlystelsessted i Hunderup Skov.

Vinderne af konkurrencen blev de lokale arkitekter Harald Krogsgaard og Vagn Kyed, der foreslog at bygge en moderne skovrestauration. Den var forsynet med en større spise- og dansesal, forskellige selskabslokaler og mulighed for udendørs servering på terrasser. Der var herudover danseestrade og parkeringsplads – og i tagetagen lejlighed for værten samt personaleværelser.

Restaurant Skoven blev indviet 23. marts 1937, kort før påske, og mange hundrede odenseanere havde i en konkurrence kunnet komme med forslag til dens navn, som herefter var godkendt af byrådet. Det var formelt kommunen, der havde opført bygningen, men den blev forpagtet ud til Restaurant Bryggergaarden og blev omgående en succes.

I 1961 solgte Odense Kommune bygningen til restauratør Jens Kristian Jensen, der fik bygget restauranten om. Fra 1965 var den ejet af familien Madsen, der i årtier allerede havde drevet restauranten i Næsbyhoved Skov, og som også byggede til Restaurant Skoven. I 2002 afhændede familien ejendommen, der i 2004-05 blev omdannet til Jensens Bøfhus.