De gamle rugbrødstraditioner forsvinder

B0040210

Bagermester August Kraft i færd med at skue rugbrødene ind i stenovnen. Bagermester Kraft overtog i 1970 det gamle rugbrødsbageri i Ramsherred 2. Bageriet flyttede i 1971 til Overgade.
Den tidligere ejer bagermester Charles Hansen havde drevet bageriet siden 1945 og holdt de gamle traditioner i hævd (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I ældre tid skelnede man mellem hvede- og rugbrødsbagere, hvor hvedebrødsbagerne var de fine – dem, der bagte kager og andet ”finbrød” – mens rugbrødsbagerne bagte hverdagsbrødet.

Rugbrødsbagerne lå gerne i byens fattig- og arbejderkvarterer. En sådan rugbrødsbager lå tidligere i Ramsherred 2 (i dag Restaurant Under Lindetræet over for H.C. Andersens Hus). “På gloende stene bli’r brødet bagt, den ældste manér og den bedste. Har du blot én gang varen smagt, du roser det strax til din næste”. Sådan lyder ordlyden på den lille stenplade i ydervæggen, der endnu vidner om, at der engang lå et lille bageri i Ramsherred.

Ramsherred 2 blev opført omkring 1771, og allerede den første ejer, skrædder Belman, skal efter sigende have befattet sig med bageri ved siden af skrædderiet. I 1830’erne fik forhenværende typograf Andreas Peter Bang borgerskab som rugbrødsbager, og endnu i 1970 blev der stadig bagt brød direkte på en opvarmet stenbund i Ramsherred 2, men så var det også slut.

I 1947 fejrede byens rugbrødsbagere 100 års jubilæum for deres sammenslutning, Odense Rugbrødsbagerkorporation, og Fyns Tidende bragte derfor et interview med bagermester Charles Hansen, Ramsherred 2, der havde overtaget bageriet i 1945. Ramsherredbageriet var da det eneste tilbageværende rugbrødsbageri i Odense. Bagermesteren fortalte, at det ikke var så mange år siden, at brødet blev bagt ved stearinlysets flakkende skær. Under 2. verdenskrig solgte enkelte af byens rugbrødsbagere stadig rugbrød fra trækvogne. Brødturene startede altid over middag.

Bageriet i Ramsherred blev i 1970 overtaget af bagermester August Kraft, der allerede ejede et bageri i Overgade 59A, og da lejekontrakten i Ramsherred udløb i 1971, blev bageriet flyttet til Overgade og det gamle bageri omdannet til restaurant. Sammen med bageriet havde bagermester Kraft også købt Ramsherredbagerens opskrift, og den gamle rugbrødsbager gik også til hånde en tid, så selv om bageriet flyttede, blev de stolte rugbrødstraditioner ført videre. Eneste forskel var, at ovnen nu blev fyret med elektricitet i stedet for med brænde.

I 1995 valgte A. Kraft at trække sig tilbage, og det blev i stedet bagermester Walther Knudsen, der førte de stolte rugbrødstraditioner videre. Bagermesteren købte også den gamle rugbrødsopskrift, som har gjort stedet kendt.