Slots Flødeis

 

b0052711 - Slots isbod

Ismand sælger ispinde fra Slots Flødeis på Klingenberg i regnvejr 1944.

 

Slots Flødeis

af Johnny Wøllekær

 

Slots Flødeis begyndte at sende de første varer på markedet den 12. april 1933 fra fabrikken i Nørregade 45, hvorfra man siden glædede ikke mindst mange fynske børn med de svalende forfriskninger. Fabrikken havde kontakt med en række isforhandlere rundt om i byen.

Isfabrikationen begyndte beskedent med Odenses mindste aktiekapital – på kun 10.000 kr. – men med byens fineste bestyrelse. Bag selskabet stod nogle ølbryggende erhvervsfolk fra Odense. De ønskede at udvide Albani bryggeriets sortiment med noget så anderledes som flødeis. Allerede i 1905 havde Albani overtaget Slotsbryggeriet, der dengang lå i Nørregade 45 – som et typisk eksempel på datidens baggårdsindustri. I 1923 var Slotsbryggeriet begyndt at fremstille isblokke til isskabe, og det var i den virksomhed, at Albanifolkene ville tage springet ind i istiden.

Sådan begyndte iseventyret. Aktiekapitalen voksede støt og isfabrikken måtte løbende udvides og moderniseres, og som et led i udvidelser overtog virksomheden andre isfabrikker i blandt andet Middelfart, Faaborg og Nr. Åby.

Ved selskabets begyndelse i 1933 kendte de odenseanske forbrugere kun dessertis i literportioner samt de runde, hårde ispinde, men efter blot et par års forløb dukkede de firkantede, bløde ispinde op, der snart blev en sællert. Det blev begyndelsen på en række nye specialiteter, og ved Slots Flødeis’ 25 års jubilæum i 1958 kom en raket-is med navnet “Himmelhund” på markedet – en klar henvisning til det kapløb om verdensrummet som stormagterne havde indledt i 1950’erne.

Fabrikkens succes skyldtes ikke mindst, at den altid søgte at være et hestehoved foran de andre isfabrikker med hensyn til ny teknologi. Slots Flødeis fik således allerede i 1956 den første fuldautomatiske “pindemaskine” i landet.

 

b0052492 - Slots Flødeis

Også isbiler skal vaskes en gang imellem. Her en bil fra Slots Flødeis i marts 1955.

 

Som følge af gadegennembruddet i Nørregade luftede isfabrikken allerede i jubilæumsåret i 1958 de første flytteplaner, men der kom til at gå flere år før teltpælene blev flyttet til Klokkestøbervej 3, hvor der blev bygget en helt ny flødeisfabrik. Det skete i 1965.

I 1950’erne og 60’erne voksede flødeisfabrikken enormt og man gik ind i et nært samarbejde med Mejeriernes Iskremfabrik i Aalborg. I 1967 købte de to partnere Eventyr-Is i København, og herefter blev navnet Eventyr Is fælles varemærke over hele landet. De to isfabrikanter fusionerede i 1990.  I 1994 overtog Albani Premier Is i Esbjerg, og kort efter blev produktionen nedlagt og flyttet til Odense – samtidig blev produktionen i Aalborg nedlagt.

Iskanonerne blev i midten af 1990’erne for alvor kørt i stilling, og den fynske flødeisfabrik blev i 1996 solgt til den schweiziske fødevarekoncernen Nestlé. I 1998 lukkede Premier Is i Odense – og da var fabrikken kendt som Eventyr Is og var blevet et datterselskab til Albani Bryggerierne A/S.

 

Kilder: Fyens Stiftstidende 1958, 1996, 1997.