Stokkebyes Tobaksmuseum

 

b0054925

Overretssagfører Falbe-Hansen taler ved Tobaksmuseets indvielse i 1948.

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Stokkebyes Tobaksmuseum lå i Overgade 20, hvor familien Stokkebye havde deres tobaksfabrik, og hvor familien selv boede. I 1948 – nærmere bestemt den 22. juni – blev der åbnet et lille tobaksmuseum i forbindelse med fabrikken. Indvielsen blev blandt andet foretaget af den dansk-amerikanske skuespiller Jean Hersholt, der selv var en inkarneret ryger. Bag museet stod tobaksfabrikant Erik Stokkebye, og museet var på det tidspunkt vistnok det eneste af sin slags i Danmark.

Stokkebyeslægten havde i et par generationer drevet tobaksfabrikation i Odense, der var kendt som en tobaksby. Fabrikken blev grundlagt i 1882 i Ramsherred, men flyttede i 1893 til Vestergade 95, der blev købt af boet efter bankdirektør L. Bierfreund. I 1927 rykkede Stokkebye ind i A. Jensens Damp Tobaks- og Cigarfabrik i Overgade 20, hvor der blev etableret en kombination af butik, beboelse og fabrikation. Odense havde endnu i 1920’erne fem tobaksfabrikker tilbage, der tilsammen beskæftigede 300 mennesker.

Ideen til tobaksmuseet var så vidt vides kommet udefra. Under et møde på Hammers Kro var overretssagfører Falbe-Hansen og museumsinspektør Kai Uldall fra Frilandsmuseet ved Lyngby blevet enige om, at man savnede et tobaksmuseum i Danmark. De to herrer prøvede først at få den københavnske tobaksfabrikant Hirchsprung gjort interesseret, men han havde ikke plads. Det var først, da Erik Stokkebyes navn blev nævnt, at der kom skred i sagerne. Stokkebye var straks fyr og flamme. Han havde oven i købet flere genstande, der egnede sig til museet, og der blev hurtigt skrabet forskellige andre effekter sammen.

På åbningsdagen kunne museet fremvise alskens tobakspiber af merskum, tobaksdåser, snusdåser og andre genstande med relation til tobakken. I Historiens Hus har vi et lille katalog, der dels giver en kortfattet fortælling om tobakkens historie og dels er en fortegnelse over de mange genstande, som kunne ses på museet i 1948. Og det var en imponerende samling, som publikum blev præsenteret for.

Museet, der var indrettet med hjælp fra Odenses museumsvæsen, blev – ifølge lokalaviserne – en succes og en af Odenses sikre turistattraktioner i 1950’erne. De mange udenlandske turister bragte gerne gaver med, og i 1952 havde det særprægede tobaksmuseum fået pladsproblemer.

I 1974 var det slukketid. Stokkebyes fabrik, der i 1968 var solgt til et britisk firma, sagde farvel og tobak. Hvad der skete med museet er uklart, men det var muligvis lukket allerede forinden.