Storms Pakhus

b0020208
Kvarteret ved Lerchesgade, Seebladsgade og Toldbodgade set fra Thriges administrationsbygning i 1961. Til venstre Storms Pakhus og i midten Det Fyenske Trælastkompagni. I baggrunden Åløkkeskoven (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Pakhuset, Seebladsgade 21, blev opført som tømmerlade i midten af 1940’erne for A/S N. Petersens Trælasthandel og er imponerende 107 meter langt og omkring 29 meter bredt. Bygmester var den københavnske ingeniør Christen Ostenfeld (1900-1976), der var specialist i jernkonstruktioner og bygningsstatik – altså læren om, hvordan en bærende struktur holdes i ligevægt. Ostenfeld havde i 1930 oprettet et rådgivende ingeniørfirma, i dag COWI, og han var i 1940’erne også involveret i opførelsen af Odenses cykelbane. På landsplan er han ikke mindst kendt for at være den, der senere projekterede den nye Lillebæltsbro.

Petersens Trælasthandel havde rødder tilbage til 1840’erne og var dengang en købmandsgård med alverdens varer i Vestergade 96. Firmaet blev for alvor en trælast, da tømmerhandler Niels Petersen i 1905 overtog forretningen. Han havde tidligere været ansat hos købmand Wilh. R. Maegaard i Frederiksgade.

Da Niels Petersen døde i 1921, blev forretningen lavet om til et aktieselskab. Virksomheden havde længe et speciale i import af særlig fint træ til snedkerbrug, men solgte i øvrigt almindelige trælastvarer.

De gode tider, der især efter 1950 prægede byggeriet i Danmark, gav større muligheder for handel med tømmer, og N. Petersens Trælasthandel blev i 1961 købt af Det fyenske Trælastkompagni – kaldet Træko – der lå på den anden side af Seebladsgade. Dermed skulle Træko have taget højde for selv en meget kraftig ekspansion.

Ikke desto mindre flyttede Træko omkring 1970 væk fra havnen. Pakhuset førte de næste år en lidt omtumlet tilværelse, indtil det i 1980 blev overtaget af firmaet Eric Storm A/S, der beskæftigede sig med emballage engros.

Bag firmaet stod grosserer Eric Storm, der var uddannet hos Fyns Sække Industri, men som i 1965 grundlagde sit eget grossistfirma fra privatadressen og i lejede lokaler. I 1968 flyttede firmaet ind i egne lokaler i Ejlskovsgade 28. Da Eric Storm grundlagde firmaet, havde han næppe forestillet sig, hvor hurtigt virksomheden voksede, og det var helt naturligt, at den i 1980 flyttede til pakhuset, der lå blot et stenkast fra Ejlskovsgade. I pakhuset, der snart blev omtalt som Storms Pakhus, udviklede firmaet sig til et af landets førende inden for plastfolier til industri, byggeri og landbrug.

I 2010 flyttede firmaet fra lokalerne ved havnen til et spritnyt domicil på Energivej tæt ved motorvejen. I den forbindelse fortalte salgschefen, Martin S. Henriksen: ”Det gamle kontor var rimeligt smalt, og medarbejderne sad nærmest på skødet af hinanden. Men nu har vi fået optimale rammer med hensyn til møblement, IT, møde- og kantinefaciliteter. Vi har fået cirka tre gange så meget lagerplads, hvilket betyder, at vi nu kan købe varerne på det mest gunstige tidspunkt og så agere bufferlager for vores kunder”.